Нотариус озерной андрей александрович выборг

Нотариус Щербакова Вера Владимировна Специализируемся: На переводе европейских языков — перевод с английского, немецкого, португальского, испанского, итальянского, французского, финского, шведского и др. На переводе восточноевропейских языков — перевод с чешского, польского, словацкого, сербского, литовского, хорватского, венгерского, латышского, эстонского, румынского, болгарского, словенского и др. На переводе восточных языков — перевод с китайского, японского, корейского, монгольского, хинди, персидского, иврита, арабского и др. Нашият екип Сделки с имоти Сделки с недвижими имоти се изповядват само за имоти, намиращи се в района на гр.

Свидетельство можно получить после подачи соответствующего заявления. По желанию наследников имущество может быть распределено: всем претендентам вместе либо каждому отдельно; всё имущество, описанное в наследстве, целиком либо по частям. Если было выявлено, что оформленное ранее свидетельство распространяется не на всё имущество, указанное в завещании, наследник может получить другую бумагу, с исправленной ошибкой. Гражданин, пропустивший отведенный законом период открытия завещания, может вступить в право пользования только с согласия остальных наследников.

Нотариус Озерной Андрей Александрович в Выборге

Нотариус Щербакова Вера Владимировна Специализируемся: На переводе европейских языков — перевод с английского, немецкого, португальского, испанского, итальянского, французского, финского, шведского и др. На переводе восточноевропейских языков — перевод с чешского, польского, словацкого, сербского, литовского, хорватского, венгерского, латышского, эстонского, румынского, болгарского, словенского и др.

На переводе восточных языков — перевод с китайского, японского, корейского, монгольского, хинди, персидского, иврита, арабского и др. Нашият екип Сделки с имоти Сделки с недвижими имоти се изповядват само за имоти, намиращи се в района на гр.

Препоръчително е да запишете час за консултация по представени от Вас документи за собственост, за да предоставим информация за специфичните изисквания на закона, както и за уточняване на дата и час за изповядване на сделката.

Договори за МПС Най-често срещаните моторни превозни средства са автомобилите — леки или тежкотоварни, но удостоверяване на подписи се извършва и при договори за други превозни средства, като мотори, мотоциклети, плавателни средства, стопански машини, ремаркета и други.

Пълномощни Пълномощното е един от най-често удостоверяваните документи в една нотариална кантора. Оценка на моторното превозно средство, издадена от застрахователна компания или брокер.

Приходна квитанция за платен пътен данък, издаден от Общината където е регистрирано моторното превозно средство. Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски до 30 юни и 31 октомври на текущата година.

При прехвърляне на превозно средство в периода януари — юни на текущата година прехвърлителят следва да представи документ за платен данък за предходната година, след тази дата — документ за платена първа вноска от данъка за текущата година. Когато моторното превозно средство е придобито, чрез възмездна сделка, по време на брак, е необходимо и двамата съпрузи да присъстват на сделката.

Ако сделката се осъществява от пълномощник, пълномощното трябва да бъде нотариално удостоверено и съпроводено от нотариално удостоверени декларации по чл. Декларациите са с определен срок, само за текущата календарна година. Документи за самоличност на всички участници в сделката. При изповядване на сделки с моторни превозни средства се събира такса по следната таблица: Удостоверяван материален интерес Нотариална такса в лв.

Посочените такси са без включен ДДС. При сделките допълнително се събира местен данък за общината, с изключение на даренията по права линия. Пълномощни Обща информация Пълномощно за разпореждане с недвижимо имущество Пълномощното е един от най-често удостоверяваните документи в една нотариална кантора.

Обикновено причината за даване на пълномощно е липсата на условия да се явите лично за извършване на определено действие. Натоварвайки друг да извърши действието, той го извършва от Ваше име и за Ваша сметка. Упълномощаването не Ви лишава от правото сам да извършите правните действия, с които сте натоварил пълномощника.

Дадените права зависят единствено и само от Вашата воля, но е добре тя да е изразена ясно и да не позволява двусмислие, което би Ви навредило. Пълномощните могат да бъдат специални — за извършване на конкретни действия или общи и по този начин да обхващат повече права. Пълномощното може да бъде оттеглено и да прекрати своето действие. За целта е важно да уведомите лицето, което е упълномощено. Официален документ, доказващ, че сте уведомили пълномощника за оттегляне на пълномощното може да бъде нотариалната покана.

Съществена част от пълномощните на всички нотариуси се регистрират в специален електронен регистър, който се поддържа от Нотариалната камара. В него се въвежда информация и за оттеглените пълномощни. Необходими документи Документ за самоличност на лицата, които дават права — упълномощители.

Данни за упълномощеното лице. При преупълномощаване е необходимо клиентът да представи в оригинал пълномощното, с което първоначално е упълномощен. За да се изготви пълномощно за разпореждане с недвижим имот е желателно клиентът да представи копие от документ за собственост на имота, за да се направи коректно описание на имота.

Валидността на пълномощните може да бъде ограничена със срок. Ако няма посочен срок, пълномощното е безсрочно. Таксата за удостоверяване на датата и подписите на частни документи, без определен материален интерес, е както следва: за първия подпис — 5 лв.

При удостоверяване на подпис на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, таксата за всеки подпис е 10 лв. За изготвяне на пълномощно таксата е както следва: за първата страница — 10 лв. Специално изискване на закона при този вид пълномощни е нотариусът да удостовери и съдържание на документа. Това означава, че един оригинален екземпляр от документа остава за съхранение при нотариуса. Целта е лесно да може да се провери съдържанието на документа и при необходимост да се направи експертиза на подписа и почерка на лицето.

Пълномощното трябва да е съпроводено от нотариално удостоверени декларации по чл. Такси за пълномощни за разпореждане с недвижими имоти: При удостоверяване на пълномощно за разпореждане с недвижимо имущество се дължи такса, както за удостоверяване на подписите на всеки един от екземплярите на пълномощното — за всеки подпис 10 лв.

Удостоверяването на подписите на упълномощителя върху необходимите декларации се таксуват — за всеки подпис 10 лв. Нотариус тихонова иВ Багратионовск район, ул. Фатыха Карима д. Гоголя д. Садовая д. Победы д. Тельмана д. Толстого д. Курортный пр-т д.

Калининградская д. Центральная д. Школьная д. Московская д. Пограничная д. Флотская д. Театральная д. Красноармейская д. Калининградский пр-т д. Каштановая д. Баумана д. Луначарского д. Госпитальная д. Пионерская д. Советская д. Зелёная д. Донского д. Комсомольская д. Красная д. Леонова д. Нефтяная д. Советский пр-т д. Шиллера д. Балтийская д. Вагнера д. Галицкого д. Голикова д. Горького д. Зарайская д. Клиническая д. Московский пр-т д. Пражская д. Соммера д.

Томская д. Киевская д. Козенкова д. Новый Вал д. Большевистский д. Серпуховская д. Пожалуйста, оцените качество работы компании после завершения телефонного звонка: Пожалуйста, поставьте оценку работы компании рейтингом от 1 до 5 звёзд: Напишите подробно какие именно данные неправильные и укажите правильные данные.

Также укажите адреса сайтов, где мы сможем проверить вашу информацию на достоверность. После проверки достоверности информации администрация сайта внесёт необходимые изменения в информацию о компании. Укажите причину удаления информации о компании со страниц нашего сайта. Смотрите так же:.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Выборг-Селезнёво

Озерной Андрей Александрович - нотариус Выборгского нотариального округа (v-wd.ru). Информация о режиме работы, адресе, телефоне, сайте. Нотариус Озерной Андрей Александрович Телефон нотариуса: +7() Адрес: , v-wd.ru, ул. Димитрова, д. 4 (ДЦ Сетка).

Нотариус Арбузова Евгения Юрьевна. Нотариальная контора Нотариус Борисенкова Любовь Григорьевна. Нотариальная контора Ведение наследственных дел и все другие нотариальные действия. Нотариус Ванеева Любовь Анатольевна. Нотариальная контора Нотариус Воронова Лариса Александровна. Нотариальная контора Нотариус Данилищина Людмила Юрьевна. Нотариальная контора Нотариус Девятиярова Мария Александровна. Нотариальная контора Нотариус Жижикова Марина Юрьевна. Нотариальная контора Нотариус Катышева Алёна Анатольевна. Нотариальная контора Нотариус Коркунова Людмила Николаевна. Нотариальная контора Нотариус Левко Николай Евгеньевич. Нотариальная контора Нотариус Лобзаева Ольга Эрнстовна. Нотариальная контора Нотариус Лозовая Данута Константиновна.

Нотариусы Выборгского района Лен. Нотариусы Выборга Российское гражданское законодательство обозначает случаи, когда заверение документа у нотариуса в безусловном порядке, а когда стороны имеют право обратиться в нотариальную контору добровольно.

Все данные будут переданы по защищенному каналу. Быстро Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист. Отправить Все данные будут переданы по защищенному каналу.

Нотариус в выборгском

Офис на схеме проезда размещается по ул. Ваше мнение крайне важно для сотен тысяч посетителей сайта. Сообщение должно соответствовать правилам отзыва. Меню Найти-юриста. Нотариусы Ленинградская область Выборг.

404 ошибка — страница не найдена

Визовый эксперт: Разрешение на выезд ребенка за границу в Выборге в году Порядок оформления поездки несовершеннолетних за границу несколько отличается от взрослых. Для путешествия им необходимо иметь личный заграничный паспорт или быть вписанными в паспорт одного из родителей или опекунов, действующую визу, разрешение на выезд за пределы Российской Федерации следует оформлять, если ребёнок путешествует не в сопровождении законных представителей , разрешение на выезд оформленное у нотариуса в Выборге. Комплект необходимых документов зависит от условий поездки. Обязателен ли ребёнку отдельный заграничный паспорт Согласно последним изменениям в миграционном законодательстве, дети возрастом до 14 лет не всегда могут быть вписаны в паспорт одного из родителей только если это документ старого образца без установленного биометрического чипа. Если родители оформили только биометрический загранпаспорт, несовершеннолетний путешествует за границу самостоятельно, либо в сопровождении третьих лиц, ему в обязательном порядке требуется делать персональный проездной документ, разрешающий въезжать на территорию иностранных государств. Нужно учитывать, что некоторые государства разрешают перемещение детей по национальному российскому паспорту или свидетельству о рождении. Разузнать о правилах проезда в конкретную страну возможно, обратившись в посольство, консульство или визовый центр. Как и где сделать документы для выезда ребёнка за рубеж Получить разрешение на вывоз несовершеннолетнего ребёнка за пределы Российской Федерации можно у любого нотариуса в Выборге, для этого требуется подтвердить согласие от других законных представителей, которые не будут сопровождать ребёнка в путешествии. В документе должны указываться обстоятельства, сроки путешествия, государства, которые планируется посетить, а также подтверждение, что один или оба родителя ознакомлены и согласны с обозначенным маршрутом. Срок путешествия, при пересечении границы, должен подтверждаться соответствующими документами.

Ваше мнение крайне важно для сотен тысяч посетителей сайта.

Выборг Мы перезвоним Вам в течение 03 : 00 минут. Нотариус Озерной Андрей Александрович - г. Выборгский нотариальный округ.

Нотариусы в Выборге

.

Нотариус Озерной Андрей Александрович

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Прокуратура. Выборг.
Похожие публикации